Miss Liberty (1994) làm lại SEXTRAXANH

Miss Liberty (1994) làm lại SEXTRAXANH. Anh ấy chắc chắn cần điều đó, bởi vì anh ấy đã trút được khá nhiều sự khó chịu mà tôi không nghĩ rằng anh ấy thực sự phải cởi bỏ bộ ngực của mình. Tại một thời điểm nào đó trong cuộc trò chuyện, anh ấy đã hỏi tôi về những bài viết của tôi và liệu tôi có thực sự lăng nhăng như những gì họ đưa tin hay không. Tôi nói với anh ấy rằng tôi đã có, và anh ấy hỏi ai đó sẽ cần phải làm gì để có được quần của tôi. Tôi bật cười, cởi cúc áo, kéo chúng xuống và cười khúc khích với anh ấy, nói với anh ấy rằng họ chỉ cần hỏi.