Lili (1997) SEXTRAXANH

Lili (1997) SEXTRAXANH. Mọi lúc khi biết rằng vợ anh ta chỉ ở bên cạnh chúng tôi theo dõi toàn bộ sự việc. Chúng tôi nghỉ ngơi một chút sau đó, trước khi tôi đặt mình lên trên anh ấy ở tư thế 69 và sau khoảng 10 phút cả hai chúng tôi đến. Tôi cuộn anh ta, và sau một vài phút thở dốc, tôi có thể nghe thấy tiếng anh ấy đứng dậy và bắt đầu mặc quần áo. Tôi chỉ nằm đó chờ lệnh từ anh ấy. Sau đó, tôi và vợ anh ấy bắt đầu nói chuyện nghiêm túc về việc quan hệ ba người. Hai năm trước, tôi ghét ý tưởng này.